Spectrométrie Air Liquide

Onze zuivere gassen & mengsels voor verschillende spectrometrie analyses

Inductief Gekoppeld Plasma (ICP)

Inductief Gekoppeld Plasma (ICP), ook bekend als ICP-AES (Atomaire Emissie Spectrometrie) of ICP-OES (Optische Emissie Spectrometrie), wordt gebruikt voor de gelijktijdige analyse van een meerdere elementen. ICP wordt veelvuldig gebruikt in vakgebieden zoals voeding en dranken, metalen, farmaceutica, geologie, enz.

ICP maakt gebruik van een argonplasma waarin het monster wordt geïnjecteerd.

Inductief Gekoppeld Plasma en massaspectrometrie, ICP-MS

Kwaliteit van de gassen voor emissiespectroscopie, ICP-MS
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

Monster in oplossing

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Plasma Argon ALPHAGAZ 1 Ar

Purge van het

optisch gedeelte

Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator
Solventanalyse Zuurstof ALPHAGAZ 1 O₂
Overige Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂

Inductief gekoppeld plasma en emissiespectroscopie of ICP-OES

Kwaliteit van de gassen voor emissiespectroscopie, ICP-OES
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

(mol/mol of gewicht/gewicht)

% 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Lucht voor de vlam Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Generator
C₂H₂ voor de vlam lucht Acetyleen ALPHAGAZ 1 C₂H₂
N₂O voor de vlam C₂H₂ Lachgas (Distikstofoxide) ALPHAGAZ 1 N₂0
C₂H₂ voor de vlam N₂O Acetyleen ALPHAGAZ 1 C₂H₂
Hydrideanalyse Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator

Atomaire absorptiespectroscopie (AAS)

Deze analysetechniek steunt op de absorptie van licht, om zo de concentratie te meten van specifieke atomen in de gasfase. Hiervoor worden stikstof en argon gebruikt. 

Deze gassen zijn geschikt voor atomaire absorptie:

Gas voor atoomabsorptie (Grafietoven) of GFAAS

Kwaliteit van de gassen voor atomaire absorptie GFAAS
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Monstergas Argon ALPHAGAZ 1 Ar

Gas voor atoomabsorptie (Vlam), FAAS

Kwaliteit van de gassen voor absorptiespectroscopie FAAS
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

(mol/mol of gewicht/gewicht)

% 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Lucht voor de vlam Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Generator
C₂H₂ voor de vlam lucht Acetyleen ALPHAGAZ 1 C₂H₂
N₂O voor de vlam C₂H₂ Lachgas (Distikstofoxide) ALPHAGAZ 1 N₂0
C₂H₂ voor de vlam N₂O Acetyleen ALPHAGAZ 1 C₂H₂
Hydrideanalyse Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator

Nucleaire Magnetische Resonantie Spectroscopie (NMR)

NMR is een onderzoekstechniek in de analytische chemie waarmee de fysische en chemische samenstelling van materialen kan geanalyseerd worden. 

Deze gassen zijn geschikt voor NMR toepassingen:

Gassen voor Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR)

Kwaliteit van de gassen voor absorptiespectroscopie NMR
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Aanbevolen gassen :

Spinning van het monster Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Generator

Infraroodspectroscopie (IR) 

Infraroodspectroscopie is een meting op basis van infraroodlicht, waarbij bepaalde frequenties van het licht worden geabsorbeerd en andere worden gereflecteerd. IR wordt gebruikt om de samenstelling van mengsels te analyseren en om de structuur van moleculen te bepalen.

Air Liquide biedt stikstof en gezuiverde lucht in meerdere kwaliteiten die geschikt zijn voor infraroodspectroscopie:

Gassen voor Dispersieve infraroodspectroscopie (IR)  

Kwaliteit van de gassen voor absorptiespectroscopie IR
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie :

Meetgamma:

(mol/mol of gewicht/gewicht)

% 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Purge van het optisch gedeelte

Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Zerogas Lucht ALPHAGAZ 1 AIR ALPHAGAZ 2 AIR
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂

Gassen voor Non-dispersieve infraroodspectroscopie (NDIR)

Kwaliteit van de gassen voor absorptiespectroscopie NDIR
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Zerogas Lucht ALPHAGAZ 1 AIR ALPHAGAZ AUTO IV AIR
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ AUTO IV N₂

Gassen voor Fourier transform infraroodspectroscopie (FTIR) 

Kwaliteit van de gassen voor absorptiespectroscopie FTIR
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Purge van de optiek

Lucht

ALPHAGAZ 1 AIR
Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator

Andere categorieën

Elementaire analyse 

Kwaliteit van de gassen voor absorptiespectroscopie, elementaire analyse
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Zwavelanalyse Zuurstof ALPHAGAZ 1 O₂ ALPHAGAZ 2 O₂
Koolstofanalyse Zuurstof ALPHAGAZ 1 O₂ ALPHAGAZ 2 O₂
Zuurstofanalyse Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Stikstofanalyse Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He

Waterstofanalyse

Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 1 N₂
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar

Chemoluminescentie

Kwaliteit van de gassen voor emissiespectroscopie, chemoluminescentie
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Ozonproductie

Waterstof

ALPHAGAZ 1 O₂

ALPHAGAZ
AUTO IV O₂

Lucht ALPHAGAZ 1 AIR

ALPHAGAZ
AUTO IV AIR

Zerogas Lucht ALPHAGAZ 1 AIR ALPHAGAZ
AUTO IV AIR
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ
AUTO IV N₂

Koppeling gaschromatografie en massaspectrometrie, (GC-MS)

Kwaliteit van de gassen voor GC-MS
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie :

Meetgamma:

Monster in oplossing

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Monster in gasvormige fase (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Draaggas

Helium

ALPHAGAZ 1 He

ALPHAGAZ 2 He

Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂

Open

Split

Helium

ALPHAGAZ 1 He

ALPHAGAZ 2 He

Chemische ionisatie

Ammoniak N45
Isobutaan N35
Methaan N45
Fast Atomic Bombardment Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Xénon N48

Koppeling vloeistofchromatografie massadetector (LC-MS)

Kwaliteit van de gassen voor massaspectrometrie LC-MS
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

Monster in oplossing

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Aanbevolen gassen:

Curtain gas Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator
Nebulization, Collision Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator
Venturi Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator
Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Generator
Chemische ionisatie Ammoniak N45
Isobutaan N35

Methaan

N45
Purge van het solvent Helium ALPHAGAZ 1 He

Ontlading Luminescentie (GLD)

Kwaliteit van de gassen voor emissiespectroscopie, GLD
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Plasma Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Purge van het optisch gedeelte Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator

UV-fluorescentie 

Kwaliteit van de gassen voor emissiespectroscopie, UV-fluorescentie
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Purge van het optisch gedeelte Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator
Sulfideanalyse Lucht ALPHAGAZ 1 AIR
Generator
Kwikanalyse ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar

X-fluorescentie (XRF)

Kwaliteit van de gassen voor XRF-emissiespectroscopie
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Buffergas Mengsel 10% CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar
Vloeistofanalyse Helium ALPHAGAZ 2 He

Dual Massaspectrometrie (MS-MS)

Kwaliteit van de gassen voor massaspectrometrie MS-MS
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Aanbevolen gassen:

MS-MS Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Argon ALPHAGAZ 1 Ar

Vonkspectrometrie

Kwaliteit van de gassen voor vonkspectrometrie
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Plasma Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Mengsel 5% H₂/Ar ALPHAGAZ MIX 5% H2/Ar

Purge van het

optisch gedeelte

Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂
Generator

Stikstofanalyse

Argon ALPHAGAZ 2 Ar

Zuurstofanalyse

Argon ALPHAGAZ 2 Ar

Vlamspectroscopie

Kwaliteit van de gassen voor vlamemissiespectroscopie
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma :

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen :

Introductie van het monster

Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Vlam O₂ Zuurstof ALPHAGAZ 1 O₂
Vlam C₂H₂ Acetyleen ALPHAGAZ 1 C₂H₂
Vlam N₂O Lachgas (Distikstofoxide) ALPHAGAZ 1 N₂O

Ramanspectroscopie

Kwaliteit van de gassen voor absorptiespectroscopie Raman
Raadpleeg hieronder het gas en de zuiverheid die het best passen bij uw applicatie:

Meetgamma:

(mol/mol of gewicht/gewicht) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Aanbevolen gassen:

Purge van het optisch gedeelte

Stikstof

ALPHAGAZ 1 N₂
Generator

 

De toegevoegde waarde van Air Liquide voor je spectrometrie activiteiten.

Equipements cryogéniques

Gegarandeerde levering

Air Liquide zorgt voor een solide en continu bevoorrading van hoogwaardige gassen, ongeacht de grootte van je laboratorium.

Autres équipements de mise en oeuvre des gaz

Onze experts helpen je graag

Wij beantwoorden je vragen en staan je bij met de keuze van de juiste gassen en materialen voor de spectrometrie toepassing die je voor ogen hebt.

Accompagnement par des spécialistes

Innovaties voor jouw toepassing

Air Liquide investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling, en creëert regelmatig vernieuwende oplossingen voor laboratoria.

Heb je vragen over spectrometrie? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur