Spectrométrie Air Liquide
Isotope

De vingerafdruk van stabiele isotopen; de ratio tussen stabiele isotopen in hetzelfde element.

In principe komen de isotopen van een element in de natuur altijd in een vaste verhouding voor. Wel kunnen de verhoudingen tussen isotopen in hetzelfde element (bijvoorbeeld C13 en C12) verschillen wanneer de elementen een andere geografische (of synthetische) oorsprong hebben. Maar ook externe factoren - zoals klimaat of geografische condities - kunnen aanleiding geven tot verschillen. Door de isotopenverhouding van twee stabiele isotopen van hetzelfde element te meten en te vergelijken met andere metingen, kunnen conclusies worden getrokken over de herkomst van de gemeten stalen.

De verhoudingen tussen stabiele isotopen in hetzelfde element vormen een soort vingerafdruk. Daardoor kan bijvoorbeeld de herkomst van voedingsmiddelen en medicijnen getraceerd worden. De technologie is ook nuttig voor atmosferische metingen van broeikasgassen of voor geochemische metingen om olie- en gasboringen te optimaliseren. 

Air Liquide ALPHAGAZ™ referentiegassen met een herleidbare en specifieke stabiele isotopen vingerafdruk in een enkelvoudig gas (bijvoorbeeld CO2 of CH4) of in een samengesteld gasmengsel dat eventueel meerdere componenten kan bevatten. 

Dankzij deze gassen kan de gebruiker de concentratie van het stabiele isotoop op een betrouwbare manier meten ten opzichte van de concentratie van de meest voorkomende stabiele isotoop van het element (deltawaarden). De gassen zijn beschikbaar in verschillende cilindermaten en zijn geschikt voor verschillende onderzoektoepassingen.

Milieu onderzoek

Isotope

Steeds vaker worden analyses van stabiele isotopen ingezet voor milieugerelateerde onderzoeken. Het gaat over toepassingen als de ouderdomsdatering van grondwater, het controleren van de verontreiniging van stortplaatsen, onderzoek naar de oorsprong van nitraten in grondwater, onderzoek naar vegetatie, broeikasgassen in de atmosfeer, … 

Daartoe heeft Air Liquide een reeks betrouwbare referentiegassen ontwikkeld. Deze gassen kunnen worden ingezet voor het meten van isotopenverhoudingen van natuurlijke lucht (met of zonder CO2). 

Kwaliteitscontrole en onderzoek authenticiteit van voedingsproducten

 Food authentication

Het vervalsen van voedsel en dranken is een praktijk die steeds meer voorkomt, onder meer bij wijn, olijfolie en vlees.

Om deze vervalsingen op te sporen en tegen te gaan, zijn er vandaag verbeterde methoden beschikbaar, op basis van stabiele isotopen metingen. Hiermee kan de authenticiteit worden nagegaan en kan de kwaliteit gecontroleerd worden van producten zoals wijn, honing, olijfolie, kaas, vlees en rijst. 

De ‘vingerafdruk’ die tevoorschijn komt door de isotopenverhoudingen te onderzoeken geeft uitsluitsel over de herkomst, zodat fraude kan worden tegengegaan. 

Air Liquide heeft referentiegassen met een hoge analytische nauwkeurigheid. Dankzij deze gassen kunnen metingen van isotopenverhoudingen met grote nauwkeurigheid worden uitgevoerd.

Exploitatie en productie van olie en gas

Petroleum Geochemistry

Het onderzoek van isotopische ratio’s kan voor aanzienlijke besparingen zorgen bij het exploiteren van olie en gas. Dat komt omdat de analyse van koolwaterstoffen in rotsformaties en vloeistoffen toelaat om de geologische geschiedenis ervan te achterhalen. 

Zo kan isotopisch onderzoek ingezet worden als diagnostisch hulpmiddel om na te gaan of de olie (of het gas) die bovengehaald wordt uit één boorput al dan niet van hetzelfde compartiment afkomstig is als de olie (of het gas) die wordt bovengehaald uit een andere boorput. Op die manier kan de productie van de bron geoptimaliseerd worden en zijn er minder kostbare proefboringen nodig.

Medische onderzoek

Medical Diagnostics

In de medische sector wordt steeds vaker gebruik gemaakt van isotopenonderzoek. Dit om de herkomst van geneesmiddelen te kunnen traceren, maar ook als diagnostische test door middel van ademanalyse. 

Ademanalyse is een techniek die steeds vaker wordt toegepast voor het snel, nauwkeurig en niet-invasief testen van verschillende ziekten. 

Air Liquide levert gassen voor de kwalificatie van de apparatuur, om zo een nauwkeurige diagnose te verkrijgen.

Referentiegassen op basis van specificaties van de fabrikant van het instrument

Air Liquide biedt een reeks referentiegassen aan die door fabrikanten (OEM’s) van stabiele isotopen meetapparatuur worden gespecificeerd.

Referentiegassen voor Thermo Fisher Scientific - IRMS

Gestandaardiseerde referentiegassen met hoge analytische nauwkeurigheid (gassamenstelling en isotopenverhouding) voor een precieze analyse en validatie van Isotope Ratio Mass Spectroscopy (IRMS) instrumenten

Referentiegassen voor Picarro - DRDS

Referentiegassen met hoge analytische nauwkeurigheid voor een betrouwbare analyse en validatie van Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) analyser.

Vul het contactformulier in als je vragen hebt over onze oplossingen voor stabiele Isotopenanalyses.