Air Liquide huldigt haar zesde Air Separation Unit luchtscheiding (ASU) in de Benelux

15/12/2022

Air Liquide inaugurates its sixth Air Separation Unit in Benelux

In de zomer van 2020 heeft Air Liquide beslist om 125 miljoen euro te investeren in de bouw van een unieke installatie voor de productie van zuurstof op wereldschaal, met mogelijkheden voor energieopslag om de schommelingen in de productie en het verbruik van hernieuwbare energie beter te kunnen beheersen. Op 14 december vierden we de opening van deze zesde Air Liquide Air Separation Unit (ASU) in de Benelux, gevestigd in Moerdijk. Deze nieuwe generatie productie-eenheid zal grote hoeveelheden zeer zuivere moleculen leveren aan de klanten van Air Liquide, met een energieverbruik dat 10% lager is in vergelijking met eerdere standaard productie-eenheden, gebaseerd op innovatieve gepatenteerde technologieën en het gebruik van hernieuwbare energie. In overeenstemming met haar klimaatdoelstellingen is dit baanbrekende project volledig in lijn met Air Liquide's streven naar een duurzamere Europese industrie.

Baanbrekende innovaties om de infrastructuur van Air Liquide en de activiteiten van haar klanten koolstofvrij te maken

Deze ASU benadrukt in een aantal opzichten het innovatieve DNA van Air Liquide. Ten eerste is er de meer compacte constructie van de ASU, waardoor het energieverbruik kan worden geoptimaliseerd in vergelijking met de bestaande standaard productie-eenheden.

Air Liquide heeft al meer dan 150 MW hernieuwbare energie gekocht van windmolenparken in de Noordzee, via drie Power Purchase Agreements (PPA's). In het kader van de verwezenlijking van haar klimaatdoelstellingen, die een toename van het gebruik van hernieuwbare energie impliceren, verkent Air Liquide voortdurend bijkomende mogelijkheden voor de aankoop van hernieuwbare energie. De reeds aangekochte hernieuwbare energie in de Benelux dekt veel meer dan het energieverbruik van de ASU in Moerdijk, en stelt de Groep niet alleen in staat om haar koolstofvoetafdruk aanzienlijk te verminderen, maar ook om te voldoen aan de groeiende vraag van haar klanten naar competitieve koolstofarme oplossingen.

Het gebruik van hernieuwbare energie wordt geoptimaliseerd door een baanbrekende gepatenteerde technologie van Air Liquide, ALIVETM, die voor het eerst op industriële schaal zal worden toegepast. Dit zeer innovatieve proces gebruikt cryogene vloeibare lucht voor tijdelijke energieopslag (tot 40 MWh) waardoor de energiebehoefte van de ASU tijdelijk kan worden verminderd, terwijl de productiecapaciteit gelijk blijft. Door vloeibare zuurstof als grondstof te kunnen gebruiken wanneer de hernieuwbare energiecapaciteit lager is dan de vraag, helpt dit om het nationale elektriciteitsnet te stabiliseren en de schommelingen en het toenemende aandeel van hernieuwbare energie in het energiesysteem op te vangen, zonder enige impact op de bevoorrading van de klanten van Air Liquide.

Ontwikkeling van onze productiefaciliteiten in een belangrijke strategische regio voor Air Liquide

Met een dagelijkse productiecapaciteit van 2.200 ton zuurstof (dat is het equivalent van ongeveer 92 Air Liquide vrachtwagens met pure zuurstof), plus argon en stikstof, versterkt de ASU in Moerdijk onze lokale productie- en leveringscapaciteit voor onze klanten in dit belangrijke strategische industriële bekken voor Air Liquide. Moerdijk ligt op het knooppunt van Rotterdam en Antwerpen, twee van de belangrijkste industriegebieden in Europa en reeds verbonden door pijpleidingen van Air Liquide. Ook zal de productie de levering van vloeibare gassen per vrachtwagen mogelijk maken aan klanten in Nederland, die momenteel vanuit België worden bevoorraad. Voor deze afnemers zal dit resulteren in lagere transportkosten - naar schatting 400.000 gereden kilometers per jaar - en dus in een kleinere CO2-voetafdruk voor de levering van de gassen én een betere competitiviteit.

Zuurstof zal met name worden gebruikt in de chemische, glas- en staalindustrie en in de gezondheidszorg. De stikstof zal vooral worden gebruikt als inert veiligheidsgas in een reeks industrieën en voor voedselverpakking, terwijl het argon ook zal worden gebruikt als inert veiligheidsgas in de metaal-, automobiel-, elektronica- en voedingsindustrie.

CONTACTEER ONS