Green Origin

Het gebruik van Eco Origin gassen zorgt voor een milieuvriendelijke toeleveringsketen.

Voor gassen met het 'Eco Origin' label – verkrijgbaar voor Argon (Ar), Zuurstof (O2), Stikstof (N2), Kooldioxide (CO2) en Waterstof (H2) – geldt dat alle directe CO2-emissies afkomstig van het energieverbruik van productie tot levering (zuivering , liquefactie, opslag, afvullen, transport en levering) wordt gecompenseerd door een equivalente hoeveelheid hernieuwbare energie in te kopen in de Benelux.

Hernieuwbare energie wordt gebruikt in de volgende productiefasen:

  • Gasdestillatie
  • Gas vloeibaar maken
  • Opslag
  • Vulling

Conform de EIGA-methodologie beoordelen we de koolstofvoetafdruk doorheen de levenscyclusanalyse van de gassen. We nemen daarin de emissies van ons elektriciteitsgebruik mee, maar ook de downstream emissies van onze toeleveringsketen en productie en transport.

Tenslotte wordt rekening gehouden met de impact van transport en levering, door in beide fasen een gelijkwaardige hoeveelheid Garanties van Oorsprong (GvO's) in te kopen voor het energieverbruik. Garanties van Oorsprong zijn certificaten die aantonen dat elektriciteit van hernieuwbare bronnen afkomstig is.

Fabrikanten kunnen de ecologische afdruk van hun productie verkleinen door te kiezen voor het Eco Origin aanbod. Eco Origin betekent ook kiezen voor een betrouwbare bevoorrading en een garantie van continuïteit: de capaciteit en het aantal van onze luchtscheidingsinstallaties, gecombineerd met ons uitgebreide netwerk, maken deel uit van Air Liquide's belangrijkste en historische troeven.

Om onze klanten de klimaatvoordelen van ons Eco Origin-aanbod te garanderen, hebben we ervoor gekozen om eenexterne partij regelmatig audits te laten uitvoeren met betrekking tot de gegevens, routines en documentatie die specifiek zijn gekoppeld aan het Eco Origin concept. Dit zorgt ervoor dat voor elk jaar de juiste hoeveelheid duurzame elektriciteit en klimaatcompensatie is ingekocht. Onze Eco Origin klanten ontvangen ook jaarlijks een Eco Origin certificering.

Eco Origin-gassen, een oplossing om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen

Met het Eco Origin aanbod kunnen onze klanten hernieuwbaar gas kopen als duurzame investering voor het milieu en als oplossing om hun CO2-uitstoot te verminderen.

De werkwijze voor Eco Origin volgt ook de eisen voor eigen milieuverklaringen (Type II milieulabeling) in ISO 14021. Het concept is gebaseerd op een beschrijving van de levenscyclus voor gassen in EIGA (European Industrial Gases Association) Doc 167/11, een methodologie om een CO2-voetafdruk van een product vast te stellen.

Veilige levering van hernieuwbaar gas

Wij zorgen voor de zekerheid van een constante gasvoorziening, dankzij de betrouwbaarheid van de hele Eco Origin keten, het grote aantal en de capaciteit van onze luchtscheidingsinstallaties, onze geografische nabijheid en ons pijpleidingennetwerk. Dit zijn onze ongeëvenaarde activa. Zij staan garant voor continuïteit van levering en voor de kwaliteit van de bijbehorende dienstverlening.

We werken ook aan een duurzaam zakenrelatiemodel. De commerciële voorwaarden van het Eco Origin aanbod zijn gegarandeerd op lange termijn, net als onze standaardaanbiedingen.

Onze Eco Origin-gassen, een duurzaam en gecertificeerd milieuproces

Elk jaar voert een onafhankelijke derde partij een audit uit, om ervoor te zorgen dat onze aankopen van hernieuwbare elektriciteit overeenkomen met onze Eco Origin volumes, inclusief verliezen en transport.

Op verzoek kunnen wij een certificaat maken dat is afgestemd op je eigen inkoopproces van luchtgassen.

Details van het Eco Origin-certificaat

Jaarlijks valideert de geaccrediteerde inspectie- en certificeringsorganisatie Vinçotte onze claims. Deze zijn ontwikkeld volgens ISO 14020:2000 "Milieulabels en -verklaringen - Algemene principes" en ISO 14021:2001 "Milieulabels en -verklaringen - Zelfverklaarde milieuclaims" (type II milieulabeling).

Op basis van het uitgevoerde werk valideert Vinçotte dat alle directe CO2-emissies van het energieverbruik tijdens de productie tot de levering (zuivering, liqueficatie, opslag, vulling, transport en levering) van vloeibare luchtgassen met het label "Eco Origin" die worden verkocht door Air Liquide, in het voorgaande jaar werden gecompenseerd door de aankoop van het equivalente bedrag aan Garanties van Oorsprong.

Vragen over onze Eco Origin gassen?

Vul aub het formulier in