inclusion-banner_0
  • + 150

    nationaliteiten binnen de Groep
  • 34

    nationaliteiten onder managers

Ambitieuze doelen stellen

Diversiteit, een bron van dynamiek, creativiteit en prestaties, is een prioriteit van de Human Resources strategie van Air Liquide. Het is verankerd in de organisatie, zowel door de bedrijven als door de werknemers, en het voedt de prestaties van de Groep op lange termijn.

Op Groepsniveau zijn onze doelstellingen om de diversiteit binnen het management te verbeteren, om de verscheidenheid van de vertegenwoordigde culturen te vergroten en de mix te versterken. Hiervoor zijn numerieke doelstellingen vastgesteld.

In 2018 hebben we doelen gesteld voor het aantal vrouwen en de verscheidenheid aan nationaliteiten in management- en leidinggevende functies. Deze doelen zijn opgenomen in ons Milieu- en Sociaal Rapport, dat jaarlijks door een onafhankelijk accountantskantoor wordt beoordeeld.

Onze doelstellingen voor 2025

  • 35% van onze werknemers en managers zijn vrouwen (31% in 2021)

  • 25% van het hogere management zijn vrouwen  (24% in 2021)

Onze ambitie

Onze ambitie is om gemotiveerde en succesvolle mensen aan te trekken en te behouden door een open en inclusieve cultuur te bieden waarin iedereen zich kan ontplooien. Wij geloven dat de beste manier om prestaties en innovaties te verbeteren is door mensen aan te moedigen hun beste beentje voor te zetten. Deze ambitie is gebaseerd op drie pijlers:

1. Doelstellingen van alle entiteiten vaststellen en bewaken

1. Établir et suivre des objectifs pour toutes les entités

Tegenwoordig heeft elke entiteit diversiteitsdoelstellingen vastgesteld. Een van onze wereldwijde doelstellingen is het bereiken van 35% vrouwelijke ingenieurs en managers tegen 2025 (Group Sustainability Goals). Andere diversiteitsdoelstellingen omvatten nationaliteit, handicap en etniciteit, die op lokaal niveau worden gecontroleerd.

2. Vermindering van vooroordelen en verbetering van HR-processen

2. Atténuer les préjugés et améliorer les processus RH

De nieuwe richtlijnen van de Groep helpen entiteiten om hun doelstellingen op het gebied van inclusie en diversiteit te bereiken gedurende de hele loopbaan van hun werknemers (aanwerving, loopbaanbeheer, vergoeding en voordelen, professionele ontwikkeling, enz.)

3. Een inclusieve cultuur bevorderen

Een reeks wereldwijde en lokale initiatieven ondersteunt onze cultuur van inclusie. Deze omvatten evenementen, opleidingsmogelijkheden, mentorschap, netwerken en belangen gemeenschappen (vrouwengroepen, LGBTQ+ gemeenschap, veteranen, werknemers met een handicap, enz.).

Een recent initiatief dat openstaat voor werknemers die zich inzetten voor de ontwikkeling van inclusie en diversiteit binnen de Groep is de Inclusion Movement. 220 medewerkers over de hele wereld experimenteren gedurende een periode van zes maanden rond nieuwe en innovatieve projecten, met behulp van technieken als design thinking en lean startup. Met het oog op voortdurende verbetering zullen deze leerervaringen in het hele bedrijf worden ingezet.

Een ander voorbeeld op Europees niveau is het HandivAirsity-initiatief, waarbij ons hele ecosysteem betrokken is: werknemers, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden. Er zijn vele andere lokale initiatieven, geleid door medewerkers van Air Liquide.

Hoe kijken onze medewerkers aan tegen inclusie en diversiteit?

 Julien Sauveplane, Directeur Amélioration Continue du Groupe

Julien Sauveplane, Directeur Continue Verbetering Groep

"Ik ben lid geworden van de Inclusion Movement omdat ik ervan overtuigd ben dat inclusie essentieel is om een gastvrije werkomgeving voor iedereen te creëren, om te helpen ons talent te behouden en om onze prestaties te stimuleren! Ik wil het actief bevorderen en ook leren over (en vechten tegen!) mijn onbewuste vooroordelen. Dit initiatief heeft me doen inzien dat cultuur een sleutelrol speelt bij inclusie. De enorme hoeveelheid positieve energie die de beweging voedt, maakt dat ik veel vertrouwen heb in de toekomst van I&D bij Air Liquide”

Loredana Vid, Responsable Rémunération & Avantages sociaux Groupe

Loredana Vid, Group Compensation & Benefits Manager

"Met deze initiatieven wordt het belang om een omgeving te bevorderen en bij te dragen tot een plaats waar iedereen zich gerechtigd voelt in zijn wezen onderlijnd. We hebben allemaal de macht om inclusie te bevorderen en we mogen het effect van zelfs de kleinste acties ten gunste van een omgeving die inclusie, diversiteit en psychologische veiligheid bevordert, niet onderschatten. Margaret Mead zei ooit: Twijfel er nooit aan dat een kleine groep mensen de wereld kan veranderen. In feite is dat de manier waarop de wereld altijd veranderd is.

Florian Lampson, Directeur du Contôle interne Groupe

Florian Lampson, Directeur Interne Controle Groep

"Inclusie is een sleutel tot verbetering van de werkomgeving met meer betrokken en enthousiaste teams. Ik sta steeds open om meer initiatieven te ontdekken om dit te bereiken! Ik wil Air Liquide bedanken dat ik mocht deelnemen aan de Inclusion Movement, die me een geweldige ervaring heeft gegeven,ver boven mijn verwachtingen! Ik heb veel geleerd en genoten van het werken met enthousiaste collega's uit heel verschillende beroepen.”

Yutao Huang, Directeur Hélium Europe

Yutao Huang, directeur Helium Europa

"Steun vinden om samen de wereld te veranderen! De kloof tussen WETEN en DOEN, tussen DOEN en het gevoel van inclusie van anderen moet worden overbrugd door voortdurende inspanningen. De reis is beladen met uitdagingen, maar met doorzettingsvermogen en behendigheid zal er een gunstige wind waaien."
 

  Elodie Dejean, Responsable déploiement Food & Pharma pays nordiques pour ALTEC

Elodie Dejean, Food & Pharma Nordic Deployment Manager voor ALTEC

"Bewustmaking en communicatie over inclusie en diversiteit zal onze werkomgeving en bedrijfscultuur positief beïnvloeden. Als langdurige expatriate heb ik de magie en uitdagingen van diversiteit in mijn persoonlijke en professionele leven ervaren. Ik geloof dat ik door I&D Champion te worden mijn eigen leven en dat van anderen zal verbeteren!