Picture7

Een uitgebreide portfolio van technologie- en serviceoplossingen

Air Liquide combineert groei al lange tijd met zorg voor het milieu en de samenleving. De Groep draagt via zijn milieu- en maatschappelijke acties en verbintenissen bij aan het bereiken van een aantal doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Door schone technologieën te ontwikkelen voor industrie en mobiliteit werken we aan de frontlinie van milieuvooruitgang en spelen we een beslissende rol in de overgang naar een koolstofarme samenleving en de ontwikkeling van een waterstofeconomie.

Air Liquide doet daartoe een beroep op haar toegewijde interne ontwikkelings- en engineeringteams (via Air Liquide Engineering & Construction). Innovatie zit in ons DNA en stelt ons in staat om onze klanten te ondersteunen in hun energietransitie en om tegelijkertijd onze eigen activiteiten koolstofarm te maken.

Cryocap™ is daar een goed voorbeeld van. Deze unieke Air Liquide technologie,

gebaseerd op de opvang van CO2, is bijzonder geschikt als oplossing voor industriële sectoren – chemie, olie & gas, metallurgie, enzoverder – die hun energiebronnen niet van de ene dag op de andere kunnen verduurzamen. Cryocap™ technologie is met name ook relevant voor de productie van koolstofarme waterstof, een belangrijke factor voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Air Liquide.

Cryocap™ is een kant en klaar antwoord om de decarbonisatie van de Europese industrie te versnellen. Air Liquide maakt gebruik van deze bijzondere technologie voor haar eigen industriële activa en stelt deze ook beschikbaar aan haar klanten.

Kairos@C

Ontdek meer details over het Kairos@C-project, een gezamenlijk CCS (Carbon Capture & Storage) initiatief van Air Liquide en BASF. Dit grootschalige project voor koolstofafvang en -opslag heeft steun gekregen van het Innovatiefonds van de Europese Commissie, na een zeer competitief selectieproces met meer dan 300 aanvragen. Kairos@C wordt tevens ondersteund door de Vlaamse Overheid.

Productie van koolstofarme en hernieuwbare waterstof

Production d'hydrogène bas carbone et renouvelable

Waterstof speelt een belangrijke rol om het ambitieuze doel van CO2-neutraliteit tegen 2050 te kunnen behalen. Vandaag richt Air Liquide zich op de productie van waterstof op twee verschillende manieren:

  • Door middel van elektrolyse, een techniek waarbij waterstof wordt geproduceerd door watermoleculen te splitsen. Het gaat om een grootschalig productieproces voor hernieuwbare waterstof dat Air Liquide inzet om een concreet antwoord te geven op de energietransitie.
  • Door afvang, opslag en zelfs hergebruik van de CO2 die wordt uitgestoten tijdens de productie van waterstof. Vandaag wordt waterstof grotendeels geproduceerd via het stoom/methaan reformingproces van aardgas. Het afvangen van CO2 tijdens dit proces is een belangrijke uitdaging die Air Liquide invult met een unieke oplossing: Cryocap™. De CO2 kan vervolgens op grote schaal worden opgeslagen of worden hergebruikt in andere industriële processen.

Wil je graag meer informatie over de manieren waarop we de industriële processen van onze klanten koolstofvrij kunnen maken?

Vul aub het formulier in