Mener la transition énergétique

Waterstof als schone energiedrager voor industrie en transport

 Accélérer l'utilisation massive

Waterstof biedt ongekende mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Denk aan het afbouwen van de CO2-uitstoot van de industrie en het ontwikkelen van schone transportmogelijkheden.

Vandaag exploiteert Air Liquide meer dan 50 HyCo-units (productie-eenheden voor waterstof en koolmonoxide) en zo’n 35 elektrolyzers, met een gecombineerde capaciteit van meer dan 1,2 miljard ton per jaar. Om al deze waterstof snel en veilig te kunnen gebruiken, heeft de Groep op vandaag al 1.850 km aan waterstofleidingen in gebruik, waarvan bijna 1.000 km in de Benelux.

Nu de wereld afstand begint te nemen van fossiele brandstoffen, groeit de belangstelling voor waterstof exponentieel. Steeds meer toonaangevende spelers, waaronder Air Liquide, zijn ervan overtuigd dat waterstof een sleutelrol speelt in het koolstofarm maken van onze samenleving.

Air Liquide is al enige tijd geleden begonnen met het investeren van aanzienlijke middelen om de opschaling van waterstof te faciliteren. De Groep maakt gebruik van innovatiecampussen over de hele wereld en werkt samen met andere bedrijven en organisaties die een belangrijke rol spelen in de waterstof waardeketen.

In maart 2021 kondigde Air Liquide aan om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Het gebruik van waterstof is daartoe van doorslaggevend belang. Daarom heeft de groep 8 miljard euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de koolstofarme waterstofketen en zich tot doel gesteld om tegen 2030 de elektrolysecapaciteit voor de productie van waterstog op te trekken tot 3 gigawatt.

Waterstof versnelt de decarbonisatie van de industrie en zorgt voor schoon transport

Industrie en transport produceren respectievelijk 18 en 25% van de CO2-uitstoot. Het decarboniseren van deze twee sectoren is dan ook essentieel om de energietransitie mogelijk te maken:

  • Waterstof wordt gebruikt in veel industriële processen zoals raffinage, petrochemie, enz. Als deze waterstof koolstofarm geproduceerd wordt, verkleint de industrie haar ecologische voetafdruk.
  • De transportwereld bevindt zich te midden van een transitiefase. Waterstof is de oplossing die antwoorden biedt op meerdere uitdagingen: het verminderen van broeikasgassen, het vermijden van vervuilde lucht en het afbouwen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Koolstofarme en hernieuwbare waterstof gaan een steeds belangrijkere rol spelen bij het koolstofarm maken van onze planeet. Denk aan de zware industrie en transport maar ook aan elektronica, de chemische industrie en de glasindustrie... Air Liquide is actief betrokken bij het opzetten van dit traject en helpt om het wijdverbreide gebruik van waterstof als schone energiedrager mogelijk te maken.

Ontdek onze vlaggenschipprojecten rond waterstof in de Benelux.

Waarom kiezen voor Air Liquide?

For_Web-air liquide.crolles.2021.06-784.full resolution 07
  • We hebben een brede en diepgaande expertise ontwikkeld omtrent de gehele waardeketen van waterstof.
  • Air Liquide werkt nauw samen met andere belangrijke bedrijven en organisaties binnen de waterstofindustrie.
  • Dankzij onze uitgebreide ervaring met grote en kleinere waterstofprojecten, kunnen wij je optimaal ondersteunen met toeleverings- en transportoplossingen op maat van je behoeften.
  • We streven naar een positieve milieu-impact door onze waterstofproductie en toeleveringsketen voortdurend te blijven verbeteren. Zo kunnen we samen onze CO2-impact verminderen.

Er worden vandaag volop grootschalige toepassingen voor waterstof ontwikkeld en geïmplementeerd. Door onze krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een koolstofvrije samenleving verder uitbouwen en versnellen.

Op zoek naar oplossingen of naar een strategische partnership op vlak van waterstof?

Vul aub het formulier hieronder in