Water

Wat is ELYgator?

Water
 • ELYgator is een vlaggenschipproject van Air Liquide omtrent hernieuwbare waterstof. Het gaat om een grootschalige ‘next generation’ productiefaciliteit voor hernieuwbare waterstof, die zal worden gevestigd in Terneuzen, Nederland.
 • De productiecapaciteit van ELYgator is maar liefst tien keer groter dan die van de vorige generatie elektrolyzers. Bovendien zal de koolstofvoetafdruk van de waterstof die ELYgator produceert volledig traceerbaar zijn.
 • De innovatieve technologie van ELYgator maakt virtuele elektriciteitsopslag mogelijk. Op die manier kan er ook elektrische stroom aan het net geleverd worden wanneer er (bijvoorbeeld door klimatologische omstandigheden) onvoldoende zonne- en windenergie beschikbaar is. Op die manier levert ELYgator een cruciale bijdrage om de energietransitie praktisch te kunnen realiseren. 
 • Vanzelfsprekend zal ELYgator straks maximaal gebruik maken van het bestaande waterstofnetwerk van Air Liquide, dat vandaag al de vereiste flexibiliteit biedt die nodig is voor de realtime koppeling met hernieuwbare energiebronnen.

Het belang van ELYgator voor de energietransitie

Elygator
 • ELYgator is uniek door zijn ongekende schaalgrootte – de capaciteit van de elektrolyzer bedraagt maar liefst 200 MW – en omdat het project twee verschillende elektrolysetechnologieën (PEM en Alkaline) slim combineert.

 • Om te voldoen aan de EU RED II-regelgeving, zal de elektriciteit die ELYgator gebruikt volledig afkomstig zijn van lokale, hernieuwbare energiebronnen. Op die manier kan 3,3 miljoen ton aan CO2 emissies worden vermeden in de eerste 10 jaar dat de fabriek in bedrijf is.

 • Dit waterstof vlaggenschip in het hart van Europa wil daarnaast ook een inspirerend, repliceerbaar en schaalbaar model zijn. Het is een belangrijke stap in de richting van koolstofneutraliteit, het bestrijden van de klimaatverandering en het versnellen van de industriële energietransitie in Europa.

Hoe ELYgator werkt

ELYgator process

De ELYgator productiefaciliteit, die in gebruik zal worden genomen tegen 2026-27, steunt op vier innovatieve pijlers:

 • Grootschalige waterstofelektrolyzer, waarvan de capaciteit 10x hoger is in vergelijking met bestaande elektrolyzers. ELYgator zal 170 miljoen m³ hernieuwbare waterstof per jaar produceren.
 • Hernieuwbare RED II-conforme waterstof, traceerbaar van bron tot eindgebruiker.
 • Flexibiliteit: ELYgator is de eerste elektrolyzer die de stabiliteit van het elektriciteitsnet verbetert en die in realtime anticipeert op de productie van hernieuwbare energie.
 • Combinatie van twee toonaangevende elektrolysetechnologieën – alkaline en PEM –,  waardoor snel kan worden gereageerd op fluctuaties in de energietoevoerstroom voor maximale conversie.
   
ministry-of-economics-affair

Openbaar eindrapport van de haalbaarheidsstudies

Air Liquide heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het ELYgator-project, waarbij zowel technische als economische haalbaarheidsvragen met betrekking tot de demonstratie van grootschalige elektrolyse in Nederland zijn behandeld. Een openbaar rapport van de resultaten van dit onderzoek is gepubliceerd en een download van het rapport is gepubliceerd. Dit haalbaarheidsonderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Vragen over ELYgator of over elektrolysetechnologieën?

Vul aub het formulier hieronder in