ossicombustione - fibra di vetro - Air Liquide

In de meeste industriële verbrandingsprocessen wordt lucht gebruikt als oxidator tijdens de verbranding.

Lucht bevat echter ca. 79% stikstof, dat ook verhit moet worden en daardoor warmte aan het smeltproces onttrekt. Bij gebruik van zuivere zuurstof in plaats van lucht (oxyverbranding of oxyfuelverbranding) neemt het verbrandingsrendement toe, vooral door de vermindering van de hoeveelheid hete uitlaatgassen. Omdat het rookgas bij oxyfuelverbranding vrijwel geen stikstof bevat, overheerst de warmteoverdracht door de efficiëntere warmtestraling - de brandstofenergie wordt beter benut. Het resultaat: een aanzienlijke vermindering van het specifieke aardgasverbruik. De verminderde brandstofbehoefte leidt automatisch tot een lagere CO2-uitstoot.

Gebruik de voordelen van verbranding met zuurstof voor je proces:

 • Brandstofbesparing door hogere verbrandingsefficiëntie
 • Productieverhoging mogelijk
 • Lagere emissies door:
  • Een aanzienlijk lager uitlaatgasvolume
  • Vermindering van CO2-emissies (CO2-voetafdruk)
  • Minder NOx-uitstoot door het lagere stikstofgehalte in de vlam

Oxycombustion-oplossingen voor de metaal- en glasindustrie

De glas- en metaalindustrie staan voor een dubbele uitdaging: de energie-efficiëntie en de rentabiliteit van hun ovens verbeteren en tegelijk hun broeikasgasemissies verminderen.

Om aan de behoeften van deze sectoren te voldoen, biedt Air Liquide concurrerende oxyverbrandingsoplossingen voor het verrijken of vervangen van de lucht door zuivere zuurstof. Ons aanbod varieert van eenvoudige gastoevoer tot meer complete oplossingen met gepatenteerde oxyverbrandingstechnologieën.

Er zijn drie belangrijke technologieën voor het verrijken van de oxidator met zuurstof:

 • Globale verrijking van de verbrandingslucht:
  Zuurstof wordt aan de verbrandingslucht toegevoegd voordat het mengsel de verbrandingszone bereikt
 • Lokale verrijking door middel van een lans:
  De zuurstof wordt geïnjecteerd door middel van lansen, waardoor een optimale warmteoverdracht naar het gesmolten product ontstaat
 • Oxy-verbrandingsbranders:
  De oxidator bestaat uitsluitend uit zuurstof. Deze oplossing kan worden toegepast wanneer het product een hoog specifiek vermogen heeft. Speciaal voor een dergelijke toepassing hebben wij gepatenteerde branders ontwikkeld

Heb je een vraag over oxyverbranding?