Station de production d’eau potable

Hoe kunnen we je helpen je prefectoraal decreet na te leven?

De prefectorale decreten moeten snel worden nageleefd. Dit vergt nogal een drastische aanpassing voor riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Elk bedrijf dat zich in Frankrijk bezighoudt met afvalwaterzuivering en -recycling en met de behandeling van industrieel afvalwater moet voldoen aan de industriële en milieu-eisen die eigen zijn aan de behandeling van industrieel afvalwater in zijn omgeving. Deze eisen zijn geïndexeerd in een prefecturaal decreet. Ontdek Air Liquide oplossingen voor je proceswater op deze pagina en krijg advies van een expert.

Wat is een prefectoraal decreet bij het beheer van industrieel afvalwaterzuivering?

Een prefectoraal decreet is een specifieke administratieve handeling. Het moet namelijk nieuwe normen bevatten voor lozingen, hergebruik van afvalwater, lozingsplaatsen, behandeling van regenwater, verbodsbepalingen om de invloed van industrieel water op de natuur te verminderen en de watervoorraden van de regio (vooral voor huishoudelijk gebruik) te behouden, uitzonderingsvergunningen, voorwaarden voor hergebruik van afvalwater, veiligheidsmaatregelen.

Een prefectoraal decreet kan gericht zijn op het hele grondgebied, op industrieën die op een bepaald gebied gespecialiseerd zijn, of op een entiteit.

Waarop moet gelet worden bij de behandeling van industrieel afvalwater?

Bij de behandeling van industrieel afvalwater moet rekening gehouden worden met het milieu, en met de ontvangende omgeving waarin het water en de microverontreinigingen geloosd zullen worden. Het geloosde water moet van aanvaardbare kwaliteit zijn om het algehele leven en de activiteiten van natuurlijke soorten, zoals vissen, die in het lozingsmilieu leven, in stand te houden.

Welke oplossingen biedt Air Liquide voor je industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie?

Air Liquide biedt hulpmiddelen en oplossingen die aangepast zijn aan jouw industrie. De oplossingen zijn eenvoudig en aan te passen aan je bestaande installaties. Met onze oplossingen kun je je industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie met gas optimaliseren, zodat je aan de vereiste normen kunt voldoen. Ons gamma oplossingen is perfect geschikt voor elke waterzuiveringsinstallatie. Onze apparatuur vereist alleen energie (elektrische aansluiting) en wat schoonmaakwerk (inbegrepen in het onderhoudscontract).

Het voordeel van de oplossingen van Air Liquide is de snelle interventie in je waterzuiveringsinstallatie, dankzij onze eenvoudige processen die geen werk vergen. Zo kun je snel voldoen aan de prefectorale verordeningen, en dus een installatie en afvalwaterlozingen hebben die aan de normen voldoen, en een ononderbroken productie.

De drie gassen die gebruikt worden bij de behandeling van industrieel afvalwater en rioolwaterzuiveringsinstallaties

Voor de meeste industriële zuiveringsprocessen van afvalwater is het biologische zuiveringsproces natuurlijk, zoals filtratie, membraanfiltratie, biologische afvalwaterzuivering met actief slib, enz. Deze behandelingen zijn het resultaat van lange en uitgebreide studies en analyses, geïnspireerd door de natuur. Deze behandelingen zijn het resultaat van lange en uitgebreide studies en analyses, geïnspireerd door de natuur. Ook osmose of omgekeerde osmose technieken kunnen gebruikt worden.

Met gas kun je de milieu-impact van je bedrijf verminderen en sneller en tegen lagere kosten een betere waterkwaliteit bereiken (in plaats van meer zuiveringsinstallaties te bouwen). Met gas in het afvalwaterzuiveringsproces kun je de efficiëntie en output van je afvalwaterzuiveringsinstallatie met 2,5 maal (tot 3 maal) verhogen met weinig middelen om mee te beginnen.

  • Ozon maakt de neutralisatie en behandeling mogelijk van micro-verontreinigingen, voor en na de biologische behandeling in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het maakt ook de vermindering van slib en bacteriën mogelijk.
  • CO2 wordt gebruikt om de PH te neutraliseren vóór het lozen, en maakt ook het onderhoud van je produkten mogelijk. Met dit gas kun je de PH precies onder controle houden zonder chemische en agressieve producten en materialen te gebruiken.
  • Zuurstof behandelt beluchting, oxygenatie en biologische behandeling met geactiveerd slib.

Expertise als toegevoegde waarde

In Frankrijk en in het buitenland beschikt Air Liquide over een netwerk van deskundigen met lange ervaring en deskundigheid in de gasindustrie en gespecialiseerd in industriële waterzuivering. Ze werken hand in hand met verschillende laboratoria en industrieën om het beste zuiveringssysteem voor afvalwater te verkrijgen dat aan elke situatie en behoefte is aangepast, of die nu eenmalig of permanent is. Ze passen zich ook aan je bedrijf en de kwaliteit van je grondstoffen (proceswater) aan. Het is inderdaad mogelijk om oude tanks (na het wassen) als recycling te nemen, en er een hergebruik van te maken dat aangepast is aan de behandelingstechnieken met gas.

Door de verschillende toepassingen en de know-how van de Air Liquide experts ondersteunen wij je bij je projecten voor kwaliteit, afvalwaterrecycling en impactvermindering.

Maak een afspraak in onze kantoren of laat een expert je waterzuiveringsinstallatie bezoeken. Onze deskundigen kunnen ook betrokken worden bij het behandelings- en produktieproces van drinkwater.

 

Heb je vragen over de prefectorale decreten? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.