Traitement des eaux usées - Air Liquide

Wat is het doel van afvalwaterzuivering?

Of het nu gaat om biologische of chemische zuiveringssystemen, grote of kleine bekkens, eenvoudige of geavanceerde installaties, waterzuivering heeft hetzelfde doel.

Waarom afvalwater behandelen?

Afvalwaterzuivering bestaat uit het verminderen van de in het water aanwezige vervuiling. Deze vervuiling is het gevolg van menselijke activiteiten: door huishoudelijk gebruik, of in industriële netwerken. Afvalwater wordt gezuiverd om de kwaliteit ervan te garanderen. Het gezuiverde water, dat als "schoon water" wordt beschouwd, zal immers voor menselijke activiteiten worden gebruikt of in het natuurlijk milieu worden geloosd. Deze milieus kunnen van verschillende aard zijn: rivier, zee, meer, enz. Het is belangrijk geen materialen te lozen die schadelijk zijn voor de soorten die in de natuurlijke omgeving leven. Deze lozingen worden geregeld door wetgeving en prefectorale decreten.

Streven we naar een kwaliteit die vergelijkbaar is met die van drinkwater?

De kwaliteit van de zuivering in een fabriek hangt sterk af van het milieu waarin het gezuiverde water wordt geloosd. Er zijn inderdaad zeer kwetsbare milieus, zoals kleine rivieren, die zeer grondige zuivering vereisen, waarbij gestreefd wordt naar een bijna perfecte waterkwaliteit. Anderzijds kunnen lozingen opgevangen worden in gemeenschappelijke netten, om later naar gemeentelijke installaties geleid te worden, die de zuivering zullen afmaken. In dit geval hoeft de eerste behandeling niet al te uitgebreid te zijn.

Het doel van de zuivering is dus niet het drinkbaar maken van het water, maar het verwijderen van verontreinigende stoffen (afval), zoals zwevende (vaste) of opgeloste stoffen, van chemische aard, of van organische aard (zoals uitwerpselen, enz.). Daartoe kan een afvalwaterzuiveringsinstallatie verschillende technieken en technologieën in combinatie gebruiken, zoals actieve slibbehandeling (biologisch), secundaire en primaire behandeling, enz. Het gebruik van industriële gassen (vooral stikstof, zuurstof en CO2) is interessant en zelfs noodzakelijk in sommige stadia van afvalwaterzuiveringsinstallaties. In het bijzonder kunnen genoemd worden het veilig inert maken van slib met stikstof, het spiken, en daarmee het uitbreiden van de capaciteit van een zuivere zuurstoffabriek, of het aanpassen van de Ph van afvalwater met CO2.

Heb je vragen over afvalwaterzuivering? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.