Traitement des eaux usées - Air Liquide

Wat zijn de verschillende toepassingen van CO2 bij waterbehandeling?

Air Liquide belicht de oplossingen die kooldioxide (CO2) kan bieden voor je projecten.

Kooldioxide (CO2) wordt vanwege zijn effecten veel gebruikt bij waterbehandeling. Dit gas wordt gebruikt op drie belangrijke gebieden:

Drinkwater

In een drinkwaterfabriek is het gebruik van kooldioxide standaard. Het wordt gebruikt om het calcium-carbonaat evenwicht van het water te handhaven. In het bijzonder wordt dit gas in 99% van de gevallen gebruikt bij de remineralisatie van water.

Neutralisatie van afvalwater

Het gebruik van CO2 heeft veel voordelen bij de neutralisatie. Ten eerste is de veiligheid groter dan bij het gebruik van een sterk zuur in vloeibare vorm, zoals bijvoorbeeld zwavelzuur of zoutzuur.

Procesmatig gezien is kooldioxide (CO2) inderdaad een zwak zuur. Het gebruik ervan elimineert elk risico van oververzuring bij de behandeling van afvalwater.

Vanuit operationeel oogpunt zijn er geen specifieke beperkingen verbonden aan dit sterke zuur, zoals het waarborgen van administratieve autorisaties, regelmatige behandeling door toegeruste gebruikers, enz.

De voordelen van deze oplossing zijn ook economisch. De uitvoering van een CO2-injectie is eenvoudig. Het vereist eenvoudige en robuuste apparatuur, met een zeer bescheiden investering. De hele neutralisatie-installatie is niet meer onderhevig aan de corrosieproblemen die vaak gepaard gaan met het gebruik van sterke zuren. Deze nieuwe vorm van neutralisatie vindt plaats zonder extra energieverbruik.

Bovendien vermijdt neutralisatie met kooldioxide de toevoer van sterk zure zouten naar de volgende behandelingsstadia en het natuurlijke milieu. Na de neutralisatie wordt alleen waterstofcarbonaat (HCO3-) aangevoerd. Deze verbinding is vaak gunstig voor de volgende stadia en voor de natuurlijke omgeving.

Wat de koolstofvoetafdruk betreft, is dit proces deugdzaam, omdat de neutralisatie door kooldioxide het mogelijk maakt de CO2 die anders in de atmosfeer zou zijn uitgestoten, vast te leggen in het afvalwater, in de vorm van waterstofcarbonaat.

Het gebruik van CO2 als antikalkmiddel (calcium-carbonaat evenwicht)

CO2 wordt ook gebruikt in koeltorens en warmwatersystemen. Industrieën kiezen voor CO2 in plaats van sterke zuren in hun installaties, om redenen van veiligheid, afwezigheid van corrosie en zuinigheid. De teams gaan inderdaad niet om met het gas of enig chemisch product.

Heb je vragen over de verschillende toepassingen van CO2? Vul ons contactformulier in.

Onze deskundigen reageren binnen 24 uur.