Traitement des eaux usées - Air Liquide

Wat gebeurt er met het afvalwater?

Het afvalwater wordt in een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd voordat het in de natuur wordt geloosd. Dit water zal niet drinkbaar zijn, maar wel van hoge kwaliteit. Air Liquide informeert je over het belang van deze rioleringssystemen voor de natuur en de mens.

Afvalwater wordt door een rioleringsnet opgevangen en overgebracht naar zuiveringsinstallaties, ook wel afvalwaterzuiveringsinstallaties genoemd, om het te zuiveren en de ongewenste verontreiniging die het bevat op te ruimen. De afvalwaterzuiveringsinstallatie is gebaseerd op een opeenvolging van fasen, zoals decantering (speciale bekkens) en vooral een biologische behandeling die bacteriën gebruikt om het afvalwater te zuiveren. Deze zuivering leidt niet tot de hoge kwaliteit van drinkwater, maar wel tot een kwaliteit die voldoende is om het water te laten samengaan met de natuurlijke omgeving waarin het wordt geloosd.

Dit afvalwater kan huishoudelijk afvalwater zijn, industrieel afvalwater van fabrieken, of regenwater. Het kan selectief of in een gemeenschappelijk netwerk verzameld worden.

Waarom moet afvalwater gezuiverd worden?

Om de natuurlijke omgeving niet te verstoren moet afvalwater in Frankrijk in waterzuiveringsinstallaties behandeld worden voordat het geloosd wordt. De laatste bevatten verschillende installaties die het mogelijk maken het water te behandelen en zo te depollueren door het te ontdoen van de verschillende afvalstoffen, organische stoffen en chemische producten die het bevat.

 

Heb je vragen over afvalwater? Vul ons contactformulier in.

Onze experts reageren binnen 24 uur.