Traitement des eaux usées - Air Liquide

Waarom CO2 gebruiken bij waterbehandeling?

Bij de waterbehandeling in Frankrijk wordt kooldioxide voornamelijk gebruikt in drie toepassingsgebieden: waterzuivering, neutralisatie van alkalisch afvalwater, en het anti-kalkeffect op koelcircuits. Het heeft een groot aantal voordelen.

Bij de waterbehandeling in Frankrijk wordt kooldioxide voornamelijk gebruikt in drie toepassingsgebieden: waterzuivering, neutralisatie van alkalisch afvalwater, en het anti-kalkeffect op koelcircuits. Het heeft een groot aantal voordelen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van kooldioxide?

Injectie van kooldioxide (CO2) is een uitstekend en weinig bekend alternatief voor het gebruik van sterk zuur in de drie bovengenoemde gebieden.

  • Op het gebied van drinkwater maakt CO2 het mogelijk de pH fijn te regelen dankzij zijn zwak zure eigenschappen. Het draagt rechtstreeks bij tot de controle van de TAC (totale alkalimetrische titer), een van de parameters voor de distributie van drinkwater van goede kwaliteit.
  • Op het gebied van de neutralisatie van alkalisch afvalwater zijn industriëlen vaak gevoelig voor de voordelen van CO2, dat het mogelijk maakt alle beperkingen op te heffen, zoals de behandeling en opslag van sterke zuren, de corrosie van apparatuur en netwerken, en de aanzienlijke lozing van sterk zure zouten (sulfaten, chloriden, enz.) stroomafwaarts van de behandeling of in de natuurlijke omgeving (milieu).
  • Op het gebied van koelcircuits en luchtkoeltorens is kooldioxide (CO2) een populair alternatief voor industriëlen om de risico's drastisch te verminderen. Net als bij de vorige processen worden de risico's van de opslag en behandeling van sterke zuren geëlimineerd. Bij het gebruik van biociden van het bleekmiddel-type, die zeer vaak in dit type circuit worden gebruikt, wordt bovendien door de totale afwezigheid van oververzuring elk risico van chloorvorming uitgesloten, wat een zeer gevaarlijk gas is, en dat leidt tot talrijke waarschuwingen die elk jaar in de pers worden genoemd. De kwaliteit van het water in het circuit kan nauwkeurig worden geregeld, waardoor de werking van de koeltoren wordt geoptimaliseerd.

Heb je vragen over het gebruik van CO2 bij waterbehandeling? Vul ons contactformulier in.

Onze deskundigen reageren binnen 24 uur.