Procédés de soudage

Het soldeerproces

Sommige materiaalsamenstellingen hoeven niet gelast te worden om hun mechanische prestaties te behouden: sommige buizen bijvoorbeeld kunnen verbonden worden met verbindingen die uitsluitend gevormd worden door het samensmelten van toevoegmetaal.

Anders dan bij lassen worden de delen niet gesmolten, maar het toevoegmetaal wel. De toegevoerde energie moet dus een hogere temperatuur mogelijk maken dan de smelttemperatuur van het toevoegmetaal, maar een lagere smelttemperatuur dan die van de te verbinden delen.

In tegenstelling tot lassen is er bij hardsolderen geen chemische continuïteit: het gesmolten vulmetaal, anders van aard dan de delen, maakt de verbinding.

Soldeermiddelen kunnen bijvoorbeeld koper-, tin- of zilverlegeringen zijn, en zijn meestal in de vorm van staafjes (elektrisch of niet).

Hoe het soldeerproces werkt

Er zijn verschillende soorten hardsoldeerprocédés: solderen en hardsolderen van materialen.

  • Solderen

De smelttemperaturen van het toevoegmetaal om een soldeer te maken, met het soldeerproces, zijn lager dan 450°C.

  • Hard solderen

Hard solderen, ook wel hardsolderen genoemd, gaat gepaard met werktemperaturen boven 450°C. Solderen omvat ook solderen (vlamsolderen wordt vaak met een toorts gedaan). Bijvoorbeeld, bij het hardsolderen van een zilver-koper legering liggen de smelttemperaturen die gebruikt worden om de delen samen te voegen gemiddeld tussen 600°C en 900°C. Messing of koper hardsolderen wordt uitgevoerd bij een smelttemperatuur van 700°C tot 1180°C.

Vulmetaal en bereiding

Het is verplicht om vóór het hardsolderen aan de oppervlaktegesteldheid van de delen te werken, ongeacht het soort materiaal dat bewerkt wordt (nikkel, aluminiumlegeringen, of andere). Daartoe is het nodig in te werken op drie fysisch-chemische eigenschappen: capillariteit, bevochtiging en diffusie.

  • Capillariteit

Capillariteit moet goed bepaald zijn, wil het toevoegmetaal tussen twee te verbinden oppervlakken (aan de binnenkant) omhoog komen, en wil het hardsolderen correct verlopen. Deze te voorziene spleet moet dus berekend worden, en de buizen moeten zo geplaatst worden dat ze deze spleet respecteren, zodat de verbinding met het toevoegmetaal ideaal is.

  • Natzetten

Nat worden is wanneer gesmolten toevoegmetaal zich verspreidt over een vast materiaal, d.w.z. de te verbinden delen. Er zijn twee soorten bevochtiging: totale bevochtiging, en gedeeltelijke bevochtiging.

  • Verspreiding

Diffusie is wanneer er migratie is van metaalsoorten, meestal van het toevoegmetaal naar de onderdelen. Air Liquide, 's werelds grootste gasfabrikant, kan je wegwijs maken in de technische onderdelen van toortssolderen.

Air Liquide kan je de brandbare gassen leveren die nodig zijn voor het hardsoldeer- en soldeerproces, zoals Acetyleen en natuurlijk de basis oxidator: zuurstof, afhankelijk van het debiet dat voor je activiteit nodig is. We kunnen ook inert gas leveren - in het geval van MIG lassen - met inachtneming van de geldende normen. Aarzel niet om onze ARCAL gamma pagina's te raadplegen.

Heb je vragen over het soldeerproces? Vul ons contactformulier in.